Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Żydami parczewskimi a władzami Parczewa (27 lutego 1603 r.)

Chlawna i Jakub, Żydzi parczewcy, w imieniu całej gminy oblatują [wpisują do ksiąg urzędowych - red.] dekret Jana Tęczynskiego, kasztelana wojnickiego, starosty lubelskiego i parczewskiego z 29 I 1591 r., rozstrzygającego spory między miastem a Żydami parczewskimi. W kwestii opłat żydowskich od wolnego handlu, decyzją starosty Żydzi - zgodnie z umową zawartą z miastem - mieli płacić po 1 złp, ale tylko od jednego domu na placu, w którym mieszkał gospodarz (miasto domagało się opłat od każdego pobudowane­go na działce żydowskiej domku). Żydzi zrównani zostali w obowiązkach miejskich z pozostałymi mieszczanami (kontrybucje, składki miejskie, szarwarki, podwody). Starosta przyznawał Żydom prawo do warzenia piwa i wina, ale tylko na własne potrzeby i dla przyjezdnych Żydów, zakazywał zaś sprzedaży trunków chrześcija­nom.