Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Żydami parczewskimi a władzami Parczewa (27 lutego 1603 r. - kontynuacja)

Żydzi parczewscy Chlawna i Jakub oblatują [wpisują do ksiąg urzędowych - red.] akt ugody zawartej między Żydami parczewskimi i władzami miasta Parczewa, w obecności starosty Jana Tęczyńskiego w Lublinie, 16 III 1569 r. Miasto wymierzało Żydom, za zgodą starosty, place pod budowę ich domów, w części miasta od strony Łomaz. Żydzi uzyskiwali prawo swobodnego handlu wszystkimi towarami na terenie całego miasta, zwłaszcza we wtorek, dzień targowy, w zamian za co mieli od każdego domu płacić do kasy miejskiej każdego roku po 1 złp, zobowiązani też zostali do ponoszenia na równi z mieszczanami ciężarów miejskich.