Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Żydami parczewskimi a władzami Parczewa (1 sierpnia 1616 r.)

Żyd parczewski Jakub Joskowicz, także w imieniu pozostałych Żydów par­czewskich, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] akt ugody zawartej 1 III 1566 r. między Żydami parczewskimi a miastem za pośrednictwem podstarościego parczewskiego Stanisława Branickiego i administratora dóbr parczewskich Szymona Malińskiego, komisarzy wyznaczo­nych przez starostę Jana Tęczyńskiego, kasztelana wojnickiego, zezwalającej Żydom parczewskim na nabywanie placów i budowę domów na Przedmieściu Brzeskim, w zamian za co mieli wpłacać do kasy miejskiej po 12 gr rocznie od każdego utrzy­mywanego w rodzinie żydowskiej komornika.