Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Warszyckim a seniorami gmin żydowskich Korony

Żyd poznański Michał Lewek oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] 2 pisma: 1) podpisane 6 II 1612 r. przez Stanisława Warszyckiego, podskarbiego koronnego, skwitowanie starszych [urzędników gmin odpowiedzialnych za nie przed władzami państwowymi lub dominialnymi - red.] żydow­skich koronnych z zapłaty pierwszej raty pogłównego żydowskiego w wysokości 13 tys. złp, które to pieniądze zostały przeznaczone na zapłatę żołdu podolskie­mu wojsku kwarcianemu, 2) podpisane 20 VII 1612 r. przez tegoż podskarbiego skwitowanie starszych koronnych z zapłacenia raty w wysokości 12 tys. złp.