Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Trębińskim a Moszkowiczem i Koplowiczem

Żyd lubelski Hirsz Moszkowicz oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał podkomorzego lwowskie­go Aleksandra Trębińskiego z 25 VIII 1629 r., w którym ustanawia on - jako ad­ministrator podatku od miodów syconych w województwie lubelskim - Żydów Hirsza Moszkowicza z Lublina i Szymona Koplowicza z Brodów poborcami tego podatku, a także podatku od ryb, miodów przaśnych i innych artykułów, zgodnie z konstytucją ostatniego sejmu.