Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Tęczyńskim a Strzeszkowską

Mojżesz Doktorowicz, senior [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] pismo Zygmunta III Wazy z 4 XI 1594 r., w którym król aprobuje nadanie przez starostę lubelskiego Jana Tęczyńskiego, kasztelana wojnickiego, gruntu na lubelskim Podzamczu, mię­dzy domem Żyda Abrahama Kormana i gruntem zwanym Samsonowski ur. [urodzonej - red.] Annie Strzeszkowskiej, który to grunt Strzeszkowska odsprzedała później Doktorowiczowi. Załączony akt nadania gruntu Strzeszkowskiej przez Tęczyńskiego, wystawiony 1 III 1581 r.