Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Szajowiczem a Wąsowiczem i Jackowskim

Jakub Szajowicz, Żyd z Uhrynowa, zeznaje, że został zaspokojony we wszyst­kich swych pretensjach dotyczących rzeczy które wnosił wobec Aleksandra Wą­sowicza, pisarza grodzkiego włodzimierskiego oraz szl. [szlachetnego - red.] Andrzeja Jackowskiego, w związku z czym wycofuje pozwy wniesione w tej sprawie do Trybunału Ko­ronnego Lubelskiego. [przekreślony zapis, że Szajowicz był poddanym kasztelana bełskiego Stanisława Żurawińskiego]