Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Strzeszkowską a Doktorowiczem (23 lutego 1594 r.)

Ur. [urodzona - red.] Anna Strzeszkowska, córka zmarłego Jana Strzeszkowskiego zeznaje, że jest winna seniorowi [urzędnikowi gminy odpowiedzialnemu za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej Mojżeszowi Doktorowiczowi sumę 156 złp, zabezpiecza tę sumę na swojej kamienicy położonej na lubelskim Podzamczu, między mostem grodzkim a kamienicą Żyda Abrahama Kormana i zobowiązuje się zwrócić dług do 24 VI 1594 r. W przypadku niespłacenia długu w terminie, przyznaje Mojżeszowi prawo do przejęcia tej kamienicy w posesję.