Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między seniorami żydowskimi Korony a skarbem królewskim

Żyd Marek, szkolnik gminy lubelskiej, z Żydem lubelskim Markiem Morduszem, w imieniu starszych [urzędników gmin odpowiedzialnych za nie przed władzą państwową lub dominialną - red.] żydowskich w Koronie manifestują, że starsi byli gotowi wpłacić do skarbu koronnego sumę 11 tys. złp jako ratę pogłównego żydowskiego, ale śmierć podskarbiego Mikołaja Daniłowicza sprawiła, że nie miał ich kto z tej su­my skwitować. Gotowi są należność tę wpłacić, gdy tylko będzie ktoś upoważniony do odebrania podatku.