Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między seniorami ziemskimi lubelskimi a Złowodzkim

Wigdor Markowicz i Michał Abrahamowicz, seniorzy [urzędnicy wspólnoty odpowiedzialni za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] żydowskiego ziemstwa lubelskiego przyznają, że ich poprzednicy, seniorzy: Marek Markowicz z Łukowa, Marek Moszkowicz z Bełżyc, Wigdor Markowicz z Kraśnika i Aleksander Chaimowicz z Opola przyjęli na wyderkaf [kupno renty zabezpieczane na dochodach z określonych dóbr z prawem jej skupu - red.] 4 VII 1703 r. i ulokowali na synagodze [gminie - red.] kraśnickiej sumę 600 złp zapisaną przez Franciszka Potockiego, starostę owruckiego, na kościół w Potoku i zgadzają się wypłacać prowizję od tej sumy (7 złp od stu) obecnemu proboszczowi kościoła w Potoku Łukaszowi Złowodzkiemu, kanonikowi przemyskiemu i kijowskiemu, prepozytowi wrzawskiemu.