Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między seniorami lubelskiej gminy żydowskiej a Łukaszewiczem

Józef Aronowicz, senior [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] rezydent synagogi [gminy - red.] lubelskiej, także w imieniu starszych: Moszka Dawidowicza Lewity, Moszka Wulfowicza, Arona Izraelowicza, Herszka Ze­lmanowicza, Szymona Józwowicza, Fajbusa Ickowicza, Abrama Chaimowicza, Arona Lewkowicza, Szaji z Pińska, Marka Ickowicza, Zawela Ickowicza i Abrama Lejzorowicza zeznaje, że wziął na wyderkaf [kupno renty zabezpieczane na dochodach z określonych dóbr z prawem jej skupu - red.] (7 złp od stu) z rąk Andrzeja Łukaszewicza, wikariusza kościoła Świętego Ducha w Lublinie sumę 1 tys. złp przeznaczoną przez zmarłego Mikołaja Łukaszewicza, wikariusza kościoła kolegiackiego w Lublinie, na nową fundację Szałajskiego (Szalayscianae) i zobowiązuje się wypłacać corocznie należną prowizję na ręce ks. Kazimie­rza Czabańskiego, seniora ustanowionej fundacji.