Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między seniorami lubelskiej gminy żydowskiej a kolegium jezuickim w Brześciu

Oblata [wpis do ksiąg urzędowych - red.] kontraktu zawartego w Lublinie 1 IX 1671 r. między seniorami [urzędnikami gminy odpowiedzialnymi za nia przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej a Bazylim Grycinim, rektorem kolegium jezuickiego w Brześciu, na podstawie którego gmina przejmowała 700 złp długu, jaki winien był kolegium zmarły Żyd Szmujło Włoch, aptekarz lubelski. Od sumy tej starsi gminy: Jakub Rubinowicz, Aron Józwowicz, Marek Szmerlowicz, Icek Markowicz, Wulf Łazarowicz, Wolf Abrahamowicz, Jakub Lewkowicz, Jakub Majerowicz, Abram Zelikowicz, Józef Lejzerowicz, Icek Abrahamowicz, Jakub Chaimowicz, Hirsz Nazarowicz i Abraham Eliaszowicz zobowiązywali się wypłacać kolegium corocznie sumę 70 złp.