Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między seniorami lubelskiej gminy żydowskiej a Janowskim

Mosiek Dawidowicz, Józef Aronowicz, Aron Izraelowicz, Herszko Zelmanowicz, Szymon Józwowicz i Fajbus Ickowicz zeznają, że przyjęli na wyderkaf [kupno renty zabezpieczane na dochodach z określonych dóbr z prawem jej skupu - red.] (7 złp od stu) od Mikołaja Janowskiego, dziekana lubelskiego, sumę 1 tys. złp i zobowiązują się wypłacać corocznie w dwu ratach należną prowizję na ręce ks. Antoniego Barańskiego, kustosza lubelskiego.