Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Rafałem a Kunickim

Żyd przemyski Rafał oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] kontrakt dzierżawy na 3 lata młynów w nale­żących do starostwa lubaczowskiego wsiach Lubliniec, Gorajec, Żuków i Basznia, zawarty w Lubaczowie 23 IV 1598 r. z Janem Kunickim, dzierżawcą starostwa. Rafał zapłacił z góry za arendę 1 tys. złp, otrzymał też prawo do korzystania z różnych pożytków w folwarku w Młodowie. Arenda mogła być przedłużona na kolejne 3 lata, jeśli starostwo będzie nadal pozostawać w dzierżawie u Kunickiego.