Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Przewłockim Oczkowicem i Dorotą a Chlawną i innymi

Żyd parczewski Ber Chlawna oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] wyjęty z akt wójtowsko-ławniczych par­czewskich akt sprzedaży 8 XI 1618 r. Żydom przez Jana Przewłockiego Oczkowica i jego żonę Dorotę gruntu w Parczewie, przy drodze z Brześcia, który miał być przeznaczony na cmentarz żydowski, a także skwitowanie seniorów [urzędników gminy odpowiedzialnych za nią przed władzą państwową a dominialną - red.] gminy par­czewskiej: Chlawnę, Jakuba, Szlomę, Wolfa i Jonasza z zapłaconej za ten plac sumy 120 złp.