Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Moszkowiczem i Bemianem a Wierzbiczami i innymi

Dekret sądu grodzkiego lubelskiego między Żydami: Majerem Moszkowiczem z Głuska i Moszkiem Bemianem z Krotoszyna oraz małżonkami Wierzbiczami, Zabielskimi, Adamem i Maciejem Wysockimi, Aleksandrem Stypińskim, ur. [urodzonym - red.] Sobieszczańskim, miesz­czaninem Gasparem Dytrychem reprezentowanym przez Żyda lubelskiego Szaję Józ­wowicza, kupcem lubelskim Tobiaszem Hajzykiem i Żydem Nochimem Litmanowiczem, dotycząca jakiejś kradzieży w sklepie i w folwareczku Tobiasza Hajzyka na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie. Sąd zwrócił się do urzędu wójtowskiego lubelskiego o dokonanie wizji na miejscu i oszacowanie strat, wyznaczając do tych czynności także regenta grodzkiego lubelskiego.