Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Morduszem i Aronem a Leszczyńskim

Żyd lubelski Marek Mordusz oraz Żyd kraśnicki Aron zeznają, że stosownie do listu chorążego sochaczewskiego Macieja Białyńskiego do wojewody brzeskokujawskiego Andrzeja Leszczyńskiego, dotyczącego ekstradycji uwięzionego Żyda kraśnickiego Józefa Syradzkiego, skwitowali Leszczyńskiego ze wszystkich preten­sji, w zamian za co ten uwolnił Syradzkiego, którego Białyński przywiózł do Kra­śnika.