Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Mordechajem i innymi a Stojeńskim i innymi

Żyd Mordechaj, syn zmarłego Żyda wojsławickiego Szmujła zwanego Podusz­ką, także w imieniu brata Chaima i siostry Gitli, żony Żyda lubelskiego Samuela, ustanawia ur. [urodzonych - red.] Krzysztofa Stojeńskiego, Macieja Markowskiego, Sebastiana Wilgockiego i mieszczanina Wojciecha Lebiodkę swoimi plenipotentami [pełnomocnikami - red.] we wszystkich sprawach, przed wszystkimi urzędami i sądami.