Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Matyskiem i Markowiczem a Litmanowiczem

Żyd lubelski Icko Matysek, syn zmarłego szklarza Matyska, a także szklarz Icko Markowicz zeznają, że sprzedają Żydowi Salomonowi Litmanowiczowi, synowi zmarłego Litmana Abrahamowicza za sumę 2050 złp swój dom częściowo murowa­ny, częściowo drewniany na lubelskim Podzamczu, między domami Żydów Szmula Włocha i Józefa Abramowicza, naprzeciwko wielkiej sali grodu lubelskiego pod wzgórzem, w której aktualnie urzędował urząd grodzki.