Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Lubienieckim i Nowaczkową a Kochmanem

Ur. [urodzony - red.] Aleksander Lubieniecki, ekonom należących do sandomierskiego konwentu benedyktynek dóbr wsi Pliszczyn i Niemce, wraz ze swoją poddaną Agnieszką Nowaczkową, wdową po Stanisławie Nowaczku, kwituje seniorów [urzędników gminy odpowiedzialnych za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej, Żyda Jakuba Kochmana i zamieszanych w sprawę mieszczan lubelskich ze wszystkich pretensji wynikają­cych z pobicia na śmierć męża Nowaczkowej i uwalnia ich od skutków wydanego w tej sprawie dekretu trybunału koronnego.