Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między lubelskim cechem rzeźników a podzameckimi rzeźnikami żydowskimi

Jakub Szamotulski, pisarz rady miejskiej Lublina, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] akt ugody cechu rzeźniczego lubelskiego z rzeźnikami żydowskimi z Podzamcza lubelskiego, za­wartej 13 VIII 1584 r., ze strony Żydów podpisanej przez Mojżesza Doktorowicza i Lewka Markowicza. Ugoda przewidywała, że wszystkie dotychczasowe przywileje cechowe, dekrety sądowe, pozwy i kontrowersje zostają „umorzone i wniwecz obró­cone", ze wszystkich zaś pretensji i szkód obydwie strony nawzajem się kwitowały. Żydzi - rzeźnicy podzameccy uzyskiwali pełną swobodę uboju wszelkiego rodzaju bydła i sprzedaży zarówno Żydom, jak i chrześcijanom, zarówno na jarmarkach, jak i poza nimi. W zamian Żydzi mieli każdego roku na św. Jana wpłacać do skrzynki cechowej 20 złp.