Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między lubelską gminą żydowską a Stachyrami i Wątrobczyną

Żyd Marek, syn seniora [urzędnika gminy odpowiedzialnego za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] Lewka, w imieniu żydowskiej gminy na lubelskim Podzamczu oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] dwa akty z ksiąg wójtowskich podzameckich. Pierwszy, z 30 I 1597 r. dotyczący zeznania przez Tomasza Stachyrę, piekarza, mieszkańca Podzam­cza z żoną Ewą na rzecz gminy żydowskiej „placu swego własnego z ogrodem na Podzamczu lubelskim leżącego podle Góry Żydowskiej, począwszy od miedzy Ja­na Wątróbki aż do miedzy Jana Korpiski". Drugi z 26 IV 1600 r. dotyczy zeznania przez Katarzynę Wątrobczynę, żonę Jana Wątróbki, a wcześniej zmarłego Szymo­na Dziadka, na rzecz seniorów i gminy żydowskiej ogrodu na Podzamczu między domem Wawrzynczowskim a ulicą idącą obok Góry Żydowskiej [sumy transakcji niepodane].