Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Lewkowiczem i innymi a Chudzińskim i Plucińskim

Moszko Lewkowicz, kantor synagogi lubelskiej oraz Jakub Mydlarz, w imie­niu swoim i Żyda krakowskiego Lewka Abramowicza kasują protestację, jaką wnieśli do akt konsystorza lubelskiego przeciwko rektorowi szkoły kolegiackiej lubelskiej Janowi Chudzińskiemu oraz szl. [szlachetnemu - red.] Stanisławowi Plucińskiemu o spowodowanie przez nich na ul. Żydowskiej zamieszek antyżydowskich, w wyniku których zniszczone zostały towary Żydów, Mydlarz i Lewek zaś zostali pobici i odnieśli rany.