Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Koryckim a Kazimirskimi

Relacja woźnego, że będąc w zamku lubelskim obecnym przy wykonywaniu wyroku na braciach Koryckich w związku z dekretem trybunalskim skazującym ich na śmierć za napad i rabunek na Żydzie przemyskim Nowaku Szymonowiczu, słyszał od Piotra Koryckiego, że skradzione przez nich Żydowi pieniądze i inne rzeczy znajdują się u ur. [urodzonych - red.] Tomasza i Mikołaja Kazimirskich, bo ci wzięli je przy pojmaniu obydwu braci w Lewartowie.