Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Kormanem a Doktorowiczem

Żyd lubelski Abraham Korman zeznaje, że zgodnie z kontraktem zawartym 20 IV 1595 r. między jego synem Salomonem i jego żoną Michlą a seniorem [urzędnikiem gminy odpowiedzialnym za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej Mojżeszem Doktorowiczem na sprzedaż Doktorowiczowi domu przy ul. Żydowskiej w Lublinie, zgadza się na przekazanie tego domu nabywcy i rezygnuje w stosunku do niego ze wszystkich praw.