Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Kaderlami a Łazarzem i Izaakiem

Szewc z lubelskiego Podzamcza Urban Kaderla z żoną Reginą zeznaje, że sprzedał za sumę 800 złp braciom Łazarzowi i Izaakowi, synom zmarłego Jowela Ickowicza, Żydom lubelskim, swój plac z domem drewmianym na lubelskim Pod­zamczu, między domem Żyda Izraela Ślepego a domem mieszczanki Doroty Małyńskiej, kwituje Żydów z wpłaconej sumy i zezwala na dokonanie intromisji [sądowego wprowadzenia w posiadanie nieruchomości - red.]. Tegoż dnia obydwaj bracia zeznali, że są winni Kaderli z tytułu zawartej transakcji jesz­cze 300 złp, zabezpieczali dług na swoim mieniu i zobowiązywali się go spłacić do 24 VI 1624 r.