Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Jaszowskimi a Jakubowiczem Solskim

Ur. [urodzony - red.] Adam Jaszowski z żoną Ewą ze Sługockich (1° voto żona Wojciecha Jelitowskiego) kwitują Żyda przemyskiego Moszka Jakubowicza Solskiego ze wszystkich pretensji dotyczących zastawów i sum dłużnych oraz uwalniają go od wszystkich podjętych w tej sprawie kroków prawnych w urzędzie seniorów [urzędników gminy odpowiedzialnych za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] żydowskich prze­myskich, w sądzie ziemskim przemyskim, w urzędach grodzkich i w Trybunale Koronnym.