Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Gunkowiczem i Sobkowicem a Ligęzą

Żyd Marek Włoch, faktor [pełnomocnik do spraw finansowo-majątkowych - red.] Mojżesza Jakubowicza, manifestuje, że już od dwu tygodni gotów jest w imieniu Marcina Gunkowicza, rajcy podkrakowskiego Kazimierza oraz Jana Sobkowica, mieszczanina krakowskiego, zapłacić ur. [urodzonemu - red.] Ligęzie 1540 złp za wzięte woły, ale nikt upoważniony od Ligęzy po odbiór pieniędzy się nie zjawia.