Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Gomolińskim a Gerardem

Oblata [wpisanie do ksiąg urzędowych - red.] dekretu Trybunału Koronnego lubelskiego z 29 VII 1594 r. w spra­wie między biskupem chełmskim Stanisławem Gomolińskim a kupcem gdańskim Korneliuszem Gerardem, zmieniającego wcześniejszy dekret urzędu grodzkiego lu­belskiego w sprawie między Gerardem a Szlomą Izaakowiczem, Żydem ze wsi Kumowo, który z oskarżenia o kradzież został skazany na więzienie w wieży grodzkiej. Dekret trybunalski uwalniał Szlomę od winy i przywracał mu wolność.