Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Garbarzem i Marianną a Doktorowiczem

Żyd lubelski Marek Garbarz z żoną Marianną zeznają, że sprzedali Mojżeszowi Doktorowiczowi, seniorowi [urzędnikowi gminy odpowiedzialnemu za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej, za sumę 100 złp plac na Podzamczu, nad Stawem Żydowskim, wraz ze znajdującym się na nim rozpadającym się domem. Załączona relacja woźnego o dokonanej intromisji [wprowadzeniu sądowym w posiadanie nieruchomości - red.] Doktorowicza do tego placu.