Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Firlejem a Orsettim

Starosta lubelski Zbigniew Firlej ceduje sumę 3 tys. złp, którą miał u kupca lubelskiego Żyda Szmerla, jako spadek po ojcu Mikołaju Firleju, wojewodzie sandomierskim, staroście lubelskim, na Egregiego Wilhelma Orsettiego, kupca krakowskiego. Na konto tego długu w kwietniu 1636 r. nałożony został z rekwizycji [pozwu - red.] Mikołaja Firleja areszt na sumę 3 tys. złp u Żyda lwowskiego Marka Spuriaka, złotnika, z którym Szmerl miał jakieś rozliczenia.