Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Erszowiczem a Jakubowiczem

Żyd lubelski Dawid Jakubowicz oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] polski przekład (z hebrajskiego) dekretu ferowanego w Lublinie 11 VII 1729 r. przez rabina lubelskiego i ziemskiego Izaaka Lewitę oraz starszych [urzędników gminy odpowiedzialnych za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] lubelskich: Abrama Izraelowicza, Szymona Józefowicza, Fajbusa Ickowicza, Arona Lewkowicza Lewitę i Herszka Zelmanowicza w sprawie placu, jaki swojemu zięciowi Dawidowi Jakubowiczowi zapisał Samuel Erszowicz ożeniony świeżo z wdową po Menaszy Perecowiczu, obywatelu kozienickim. Jakubowiczowi pozwolono na budowanie się na tym placu.