Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Daniłowiczem a Żydami koronnymi

Żyd Marek, szkolnik gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] wystawione przez podskarbie­go koronnego Mikołaja Daniłowicza skwitowania Żydów koronnych z wpłaconych przez nich rat pogłównego: 24 XI 1616 r. - z sumy 11 tys. złp pogłównego, sta­nowiącej ratę podatku nałożonego na nich uchwalą sejmu 1616 r.; 19 XI 1618 r. - z sumy 11 tys. złp pogłównego, stanowiącej ratę za rok 1618; 16 III 1619 r. - z sumy 11 tys. złp jako raty pogłównego uchwalonego na sejmie 1618 r.; 14 VIII 1619 r. - z sumy 11 tys. złp jako pierwszej raty pogłównego za rok 1619; 22 III 1620 r. - z sumy 11 tys. złp jako pierwszej raty pogłównego za rok 1620.