Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Chudzińskim a seniorami lubelskiej gminy żydowskiej

Jan Chudziński, bakałarz sztuk wyzwolonych, rektor szkoły kolegiackiej lubel­skiej (scholae academiae ecclesiae collegiatae Lublinensis), kasuje protestację przeciwko seniorom [urzędnikom gminy odpowiedzialnym za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] żydowskiej gminy lubelskiej wniesioną do akt konsystorskich, w związku z niesłusznym i bezprawnym spowodowaniem przez nich uwięzienia w karcerze miejskim szl. [szlachetnego - red.] Stanisława Plucińskiego, ucznia szkoły, oraz szl. Andrzeja Zakrzowskiego, nadzorcy szkolnego (cathalogo scholastico inspectoris).