Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Charzyńskim a seniorami lubelskiej gminy żydowskiej

Izaak i Izrael, syndycy [reprezentanci interesów gminy w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej, oblatują [wpisują do ksiąg urzędowych - red.] skwitowanie Wojciecha Charzyńskiego, żołnierza z chorągwi Jana Lanckorońskiego z 5 I 1630 r., że starsi [urzędnicy gminy odpowiedzialni za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy lubelskiej uczynili zadość jego pretensjom, o które wniósł sprawę do sądu podstarościego lubelskiego.