Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Chaimem a Frumetą

Żydzi Saul Ickowicz i Michał Abrahamowicz, szkolnicy lubelscy, okazali urzędowi pisany po hebrajsku skrypt [kwit - red.] na pergaminie, pisany „dnia siedmnastego miesiąca, który zową po żydowsku swat, a po polsku styczeń, roku od stworzenia świata 5368", w którym Chaim, wnuk rabina Łazarza, zapisał swojej córce Frumecie 200 grzywien srebra, to jest 400 złp, na wszystkich swych dobrach ruchomych i nieruchomych. „A iż ten list po hebrajsku jest pisany a na przełożenie na polski trudny, dlatego go do ksiąg urząd nie przyjął, ale jednak ciż szkolnicy chcą, aby był takiej wagi, jakoby był do ksiąg wwiedziony i przed księgami zeznany".