Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Berowiczem a Torreyem i Merrem

Żyd Lewek Berowicz z Pohrzebiszcza, poddany kasztelana krakowskiego [Je­rzego] Zbaraskiego, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] kwit dłużny na sumę 1200 zł wystawiony w Radymnie 25 IX 1630 r. przez kupców: Ryszarda Torreya z Pińczowa i Wilhelma Merra z Wiśni­cza, którzy zobowiązywali się wypłacić okazicielowi kwitu ww. sumę na jarmarku w Mościskach na Wszystkich Świętych 1630 r.