Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa między Abrahamowiczem i Michlą a Doktorowiczem

Żyd lubelski Salomon Abrahamowicz, syn Abrahama Kormana, wraz z żoną Michlą, aprobuje dokonaną przez jego ojca sprzedaż seniorowi [urzędnikowi gminy odpowiedzialnemu za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] lubelskiemu Mojże­szowi Doktorowiczowl za sumę 250 złp kamienicy na lubelskim Podzamczu, mię­dzy kamienicą tegoż Doktorowicza oraz domem Żyda Lewka, w której to sprawie wcześniej dochodziło między Salomonem a Doktorowiczem do jakichś niesnasek.