Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Markowicza przeciwko Wolskiemu

Żyd lubelski Samuel Markowicz protestuje przeciwko szl. [szlachetnemu - red.] Mikołajowi Wol­skiemu, dzierżawcy skierbieszowskiemu, że ten nie dotrzymał kontraktu na arendę przez Markowicza dóbr miasta Skierbieszowa, zawartego między nimi 20 XII 1594 r. za pośrednictwem Benedykta Dembowskiego, dziekana chełmskiego, i dóbr tych mu nie przekazał. Jednocześnie protestował, że Wolski odmawia mu zwrotu wypłaconej sumy [wysokość niepodanal, na którą ma kwit z jego podpisem i pieczęcią.