Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” w Lublinie jest samorządową instytucją kultury działającą na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Marka przeciwko Lisowskiemu

Relacja woźnego, że z rekwizycji [pozwu - red.] Żyda Marka, zięcia Izraela Doktora, w domu burmistrza lubelskiego chciał nałożyć areszt na sumę 70 złp, którą Żyd zapłacił pod przymusem w związku z oskarżeniem go o kradzież przez Bartosza Stawinogę, do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez wojewodę, ale urząd burmistrzowski, „mając jakieś porozumienie cum actore [z wnioskodawcą - red.] Stawinogą i na wzgardę JMci Pana wojewody lubelskiego, przyjąć [aresztu] nie chciał'.