Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa manifestacji Kalichowicza i innych

Kupcy lubelscy: Stefan Kalichowicz oraz Żydzi Icko Jakubowicz, Lewko Izraelowicz i Jakub Majerowicz Czapnik, nawiązując do swojej protestacji [aktu zgłoszenia przez stronę faktu naruszenia praw - red.] złożonej przed aktami wójtowskimi tarnogrodzkimi, manifestują w sprawie braku bezpieczeństwa na publicznych szlakach drogowych. Gdy 3 IX wracali z jarmarku jarosławskiego do Lublina, zostali pod Tarnogrodem na drodze napadnięci przez nieznanych sprawców, pobici i okradzeni. Swoje straty szacowali na 10 tys. złp.