Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa mandatu królewskiego z 3 października 1604 r. o zapobieganiu tumultom antyżydowskim

Żyd Samuel, szkolnik gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] mandat Zygmunta III Wazy z 3 X 1604 r., nakazujący staroście lubelskiemu Janowi Firlejowi, podskarbiemu ko­ronnemu, zapobieganie wszelkimi środkami tumultom przeciwko Żydom i - gdy już do nich dochodzi - surowe karanie ich sprawców i wymuszanie od nich re­kompensaty dla Żydów. Ostatnio doszło w Lublinie do tumultu wywołanego przez studentów kolegium jezuickiego, którzy podczas modlitw żydowskich „gwałtem na zbór, bóżnicę, domy i szpital ich uderzyli, Żydów kilku okrutnie zranili i zbili, drzwi, okna powybijali i inne gwałty i szkody poczynili, a... zanoszą się na to, aby znowu na nie uderzywszy, daleko więtsze gwałty i swawoleństwa uczynili". Mandat w tej samej sprawie król skierował też do burmistrza, rajców, wójta i ławników miasta Lublina.