Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa mandatu królewskiego z 20 stycznia 1564 r. o jurysdukcji nad Żydami parczewskimi

Żyd parczewski Jakub Joskowicz oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] mandat króla Zygmunta Augusta wydany podczas sejmu warszawskiego 20 I 1564 r., w którym król raz jeszcze wyj­muje Żydów parczewskich spod jurysdykcji cywilnej władz miejskich, poddaje ich jurysdykcji wojewody lubelskiego i przyznaje prawo do zwracania się w sprawach kontrowersyjnych do sądu królewskiego.