Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Majorowicza i Sary przeciwko Olędzkiemu - 8 listopada 1677 r.

Żyd lubelski Lemel Majorowicz, także w imieniu żony Sary, protestuje przeciwko ur. [urodzonemu - red.] Aleksandrowi Olędzkiemu, sprawcy najścia na jego dom. Inicjatorką najścia miała być ur. Katarzyna Górska, wdowa po pisarzu krasnostawskim. Olędzki dokonał różnych zniszczeń, pobił gospodarza i jego żonę, rozpędził znajdujących się w domu szynkowym gości, którzy uciekając nie zapłacili. Swoje straty Majorowicz szacował na 300 złp.