Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa lubelskiej gminy żydowskiej przeciwko burmistrzowi Dobrogoszczowi

Pejsak Majerowicz, syndyk [reprezentant określonej zbiorowości w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej, i Icko Moszkowicz, senior [urzędnik gminy, odpowiedzialny za gminę przed władzą państwową lub dominialną - red.] gminy, w imieniu całej gminy żydowskiej protestują przeciwko Gabrielowi Dobrogoszczowi, burmistrzowi Lublina, że ten z całym magistratem, nie bacząc na konstytucje sejmów 1655 i 1667 r., które uwalniały Żydów od innych podatków oprócz pogłównego, czopowego i szosu, nakłada na Żydów lubelskich dodatkowe świadczenia od prowadzonych przez nich sklepów, siłą te świadczenia wymusza, rekwiruje towary itp.