Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Lipsy przeciwko Kamienieckiemu i Buszkowskiemu

Żydówka Lipsa, małżonka Irsza Józwiaka, arendarza karczmy u ur. [urodzonego - red.] Teodora Suchodolskiego we wsi Niedrzwica, okazuje urzędowi kilka ran i obrażeń na ciele, jakie zadali jej szl. [szlachetni - red.] Kamieniecki i Samuel Buszkowski, sukkolektorzy [pomocnicy poborcy podatków - red.] szelężnego u boku Adama Szaniawskiego, pisarza grodzkiego łukowskiego.