Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Łazarowicza przeciwko Głowackiemu

Relacja o złożeniu pozwu z 20 II 1673 r. do sądu konfederackiego województwa lubelskiego dla przedmieszczanina lubelskiego Stanisława Głowackiego. Żyd lubelski, faktor [pełnomocnik do spraw finansowo-majątkowych - red.] Ber Łazarowicz, nawiązując do przeprowadzonej wcześniej w grodzie obdukcji ran, pozywa w związku z pobiciem go przez Głowackiego, gdy Łazarowicz przyszedł do jego domu na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie w sprawie długów.