Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa Kuczkowskiego przeciwko Doktorowiczowi i innym

Prandota Dzierżek, sędzia grodzki lubelski, Wacław Kuczkowski i Mikołaj Dłużniowski kwitują Mojżesza Doktorowicza, Salomona Lorię i Moszka Salomonowicza z uczynionej satysfakcji za szkody i krzywdy, jakie odniósł od nich ur. [urodzony - red.] Stefan Kuczkowski [szczegóły niepodane]. Tytułem rekompensaty Żydzi zobowiązali się wypłacić poszkodowanemu 300 złp.