Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa królewskiego listu żelaznego dla Lewkowicza

Icek Pejsakowicz, syndyk [reprezentant interesów zbiorowości w sprawach publicznych - red.] gminy lubelskiej, oblatuje [wpisuje do ksiąg - red.] list żelazny króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego z 22 IV 1670 r. dla Mojżesza Lewkowicza, Żyda z Warty, skazanego 3 IX 1669 r. z instancji Macieja Borowego, proboszcza w Mietkowie przez sąd kapturowy województwa sieradzkiego na infamię, konfiskatę dóbr i więzienie. Glejt miał obowiązywać przez 6 miesięcy i miał umożliwić Lewkowiczowi oczyszczenie się z zarzutów przed sądem.