Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. Jej działania nawiązują do symbolicznego i historycznego znaczenia siedziby Ośrodka - Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii.

Częścią Ośrodka są Dom Słów oraz Lubelska Trasa Podziemna.

×Strona tego wydarzenia wymaga sprawdzenia, niektóre informacje mogą być nieprawidłowe lub może ich brakować.

Sprawa królewskiego listu żelaznego dla Lewkowicza - 21 kwietnia 1648 r.

Żyd lubelski Abraham Lewkowicz oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] list żelazny Władysława IV z 20 XII 1647r., w którym król uwalnia go na 6 miesięcy od dekretu infamii nałożonego na niego w trybunale koronnym z oskarżenia szl. [szlachetnego - red.] Zygmunta Złotnickiego o defraudację pieniędzy i innych powierzonych Lewkowiczowi rzeczy na sumę 4 tys. złp.